Narodowe Czytanie

9 września w ogrodzie Miejskiej Biblioteki w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się Narodowe Czytanie.  Z inicjatywy Pary Prezydenckiej RP tegoroczną lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W tym pięknym wydarzeniu uczestniczyliśmy również my – wśród czytających byli uczniowie naszej szkoły: Paulina Gawkowska, Kasia Radecka i Igor Ziemczyk, a młodzieży towarzyszyła Pani Anna Błażyńska. 

Uczestnicy spotkania czytali tak pięknie, że na moment przenieśliśmy się sercami nad Niemen, …zaszumiała rzeka, zapachniało łąkami, polami, lasami. Nagle tak jak w powieści Elizy Orzeszkowej „wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało”. 

Na zakończenie wspólnego czytania wręczono wszystkim czytającym egzemplarz „Nad Niemnem” opatrzony okolicznościową pieczęcią oraz dedykacją.

Tekst: A. Błażyńska

ZDJĘCIE 1

ZDJĘCIE 2

ZDJĘCIE 3

ZDJĘCIE 4 

ZDJĘCIE 5

ZDJĘCIE 6