Wystawa o Niemczech

Realizujemy projekt językowy „Rok Języka Niemieckiego i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego – Deutsch mit Ekonomik – Schritt für Schritt / Niemiecki z Ekonomikiem – Krok po Kroku.”

Miło nam poinformować, że Ambasada Niemiec również objęła Patronat Honorowy nad naszym projektem. 

Czy wiesz:

  • jakie miasto zwane jest Niemiecką Wenecją?
  • gdzie znajduje się niemiecki Zamek Disneya?
  • jak nazywa się największy niemiecki park rozrywki w północnych Niemczech?
  • kiedy powstała Brama Brandenburska?
  • kiedy baśnie Braci Grimm zostały wpisane na listę Pamięci Świata?

Jeśli nie, to odpowiedzi na te pytania i wiele innych ciekawostek realioznawczych znajdziesz na wystawie o Niemczech, która znajduje się w wejściu głównym szkoły. 

Język Niemiecki – słowa mają moc. 

Druga część wystawy dotyczy ciekawostki z zakresu leksyki.

Dziś IDIOMY czyli stałe związki frazeologiczne. Pod tym pojęciem należy rozumieć takie połączenia wyrazowe, których całkowitego znaczenia nie można wywnioskować z sumy znaczeń kolejnych elementów takich połączeń wyrazowych. 

Idiomy to także integralna część każdego języka. Pozwalają na wyrafinowane i interesujące wyrażanie myśli.

Dla uczących się języka niemieckiego zrozumienie i umiejętność używania idiomów otwiera drzwi do głębszego zrozumienia kultury niemieckiej. Użycie idiomów pokazuje, że znasz język na poziomie zaawansowanym i możesz komunikować się w sposób bardziej naturalny.

Zapamiętywanie idiomów może być wyzwaniem. Jednym ze sposobów może być powiązanie wizualne – przedstawiamy kilka przykładów. 

Zainwestuj w siebie i trenuj swoje umiejętności językowe. 

Dziękujemy uczennicom z klasy 5 TEA i 2 TS za pomoc w przygotowaniu wystawy. 

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z wystawą 😊

 

ZDJĘCIE 1

ZDJĘCIE 2

ZDJĘCIE 3

ZDJĘCIE 4

ZDJĘCIE 5

ZDJĘCIE 6