III Konferencja poświęcona błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”
Pod takim hasłem 17 kwietnia odbyła się w naszej szkole konferencja poświęcona błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który odcisnął piętno na kartach historii jako mąż stanu i ojciec narodu, pasterz pasterzy, Prymas Tysiąclecia.
Konferencję rozpoczął dyrektor szkoły Bogusław Konrad, który przywitał zaproszonych gości: ks. pułkownika dr. Zbigniewa Kępę, ks. Dziekana Dekanatu WNMP w Ostrowi Mazowieckiej dr. Jana Okułę, ks. Jerzego Krysztopę Kustosza Sanktuarium Bł. Stefana Kardynała w Zuzeli, Starostę Ostrowskiego Zbigniewa Chrupka, Przewodniczącą Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Dorotę Subdę, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Romana Malickiego, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz inspekcji, służb i straży, dyrektorów szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego, grono pedagogiczne i uczniów „Ekonomika”.
Słowo wstępu wygłosił dr Jan Okuła, Dziekan Dekanatu WNMP w Ostrowi Mazowieckiej.
Uczestnicy wysłuchali referatu wspartego niezwykle ciekawą prezentacją: „Stefan Kardynał Wyszyński. Biografia subiektywna”, który wygłosił ks. płk. Zbigniew Kępa wspominając w swoim wystąpieniu współpracę duszpasterska z Prymasem Tysiąclecia.
W dalszej części konferencji Starosta Powiatu Ostrowskiego – Zbigniew Chrupek, Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda, Dyrektor Regionalny Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Marcin Płotczyk skierowali słowa podziękowania pod adresem ks. płk. dr. Zbigniewa Kępy, dziękując jednocześnie społeczności szkoły za cenną inicjatywę pielęgnującą pamięć o bł. kardynale Stefanie Wyszyńskim.
Całą uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu młodzieży przygotowanej pod kierunkiem siostry Nikodemy.
Po konferencji zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej, która odbyła się w Sanktuarium Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli.