Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ekonomiku

10.11.2023 r. w naszej szkole obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Pan Dyrektor Bogusław Konrad powitał zacnych gości: P. Dorotę Subdę – Przewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego, P. Józefa Rostkowskiego – Wicestarostę Ostrowskiego, P. Urszulę Waniewską – Dyrektor Oddziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Ostrowskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, st. bryg. P. Janusza Iwanowskiego – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, P. Marcina Płotczyka – Dyrektora ds. sprzedaży w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji  w Ostrowi Mazowieckiej: mł. asp. Emilię Podbielską i st. asp. Marka Morawskiego oraz nauczycieli i uczniów zgromadzonychw sali gimnastycznej.  W swoim wystąpieniu P. Dyrektor Bogusław Konrad przypomniał, że szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia noszą chlubne imię Powstańców Styczniowych, a to oznacza, że jesteśmy „depozytariuszami, „spadkobiercami ideałów przywódców i uczestników Powstania Styczniowego.” Pan Dyrektor przytoczył również słowa Jana Pawła II: „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo.”, które w obliczu obecnych wydarzeńw Ukrainie nabierają szczególnego znaczenia, skłaniają do głębszej refleksji i przypominają, że o wolność,  tę osobistą i w szerszym wymiarze, trzeba się troszczyć każdego dnia. W ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Następnie młodzież zaprezentowała montaż słowno – muzyczny, w którym przypomniała kolejne etapy walki o wolność naszego narodu. Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były nauczycielki: P. Małgorzata Radwańska, P. Urszula Zadroga i P. Dorota Sadowska. Po przedstawieniu Pan Dyrektor podziękował uczennicom, które wzięły udział w konkursie recytatorskim „A to Polska właśnie…”, który był jednym z punktów projektu „Tydzień dla Polski” zrealizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Książki i podziękowania otrzymały uczennice: Joanna Jaszczak z kl. III LO, Aleksandra Białokoziewicz i Patrycja Ponichtera z kl. I LOA. O niezwykłym znaczeniu Narodowego Święta Niepodległości powiedziała również w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Dorota Subda. Pan Józef Rostkowski – Wicestarosta Ostrowski przypomniał wydarzenia historyczne, które naznaczyły drogę do wolności naszego narodu. Na zakończenie Pan Dyrektor zachęcił młodzież do włączenia się w uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się na terenie Ostrowi Mazowieckiej i w innych miejscowościach.

 

ZDJĘCIE 1

ZDJĘCIE 2

ZDJĘCIE 3

ZDJĘCIE 4

ZDJĘCIE 5

ZDJĘCIE 6

ZDJĘCIE 7

ZDJĘCIE 8

ZDJĘCIE 9

ZDJĘCIE 10

ZDJĘCIE 11

ZDJĘCIE 12