V Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego

15 listopada 2023r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej Pan Bogusław Konrad wraz z nauczycielami – Panią Urszulą Zadrogą i Panem Krzysztofem Wiśniewskim oraz pedagogiem szkolnym Panią Eweliną Majewską – uczestniczyli w pierwszej części V Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Wydarzenie odbyło się w Warszawie i zostało zorganizowane przez MSCDN oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. 

W forum wzięli udział nauczyciele z Polski, Rumunii, Hiszpanii i Australii, którzy podzielili się swoimi innowacyjnych doświadczeniami w obszarze „Wzmocnienie edukacji włączającej poprzez STEAM, gry i grywalizację oraz kreatywną dramę i sport.”

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać inspirującego wykładu dr Anny Guzy z Uniwersytetu Śląskiego nt. „Work – life balance”. Celem wykładu było zwrócenie uwagi na ważny aspekt związany z pozyskaniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Wszyscy uczestnicy forum wzięli również udział w aktywnych warsztatach zorientowanych na własny rozwój.

W podsumowaniu głos zabrał Pan Dyrektor Bogusław Konrad, który podziękował organizatorom za możliwość uczestniczenia w pierwszej części forum, a następnie skierował oficjalne zaproszenie do wszystkich nauczycieli – innowatorów na drugą część tego wydarzenia, która odbędzie się wiosną w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. 

ZDJĘCIE 1

ZDJĘCIE 2