Udział w konferencji dotyczącej organizacji akcji PACZKA NA KRESY.

14.11.2023 Wicedyrektor Małgorzata Grzeszczuk oraz s. Nikodema Czerniecka wzięły udział w Konferencji dotyczącej organizacji akcji PACZKA NA KRESY. Ekonomik włączy się w zbiórkę potrzebnych rzeczy które będą przekazane Polakom i wszystkim potrzebującym żyjącym na Kresach Wschodnich.