Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Ekonomiku

21 listopada 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów z terenu podległego ostrołęckiej delegaturze Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Uroczystość prowadziła Pani Iwona Murawska – starszy wizytator Delegatury w Ostrołęce. 

W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli również: Pani Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Michał Giers – dyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, stypendyści i ich rodzice. 

Stypendiami uhonorowano 50 najlepszych  uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu podległego Delegaturze. Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium było uzyskanie przez ucznia najwyższej średniej ocen w szkole (nie niższej niż 4,75) oraz co najmniej dobrej oceny zachowania. Wśród nagrodzonych nie mogło zabraknąć również uczniów naszej szkoły – nagrodzeni zostali Paweł Brejnak z klasy IV TI oraz Maria Tułowiecka z klasy III LO. Jesteśmy z Was dumni! Brawo!

Docenienie wysiłku, jaki  młody  człowiek wkłada w swój rozwój, jest niezwykle ważne. Mówiła o tym w swoim wystąpieniu uczennica naszej szkoły – Maria Tułowiecka, która zabrała głos w  imieniu nagrodzonych uczniów. „Szanowni Państwo, czuję się zaszczyconai wyróżniona, że mogę zabrać głos w imieniu nagrodzonych uczniów. Otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów sprawiło, że czujemy się docenieni i jeszcze bardziej zmotywowani. Takie momenty sprawiają, iż w pełni rozumiemy mądrość zawartąw sentencji: „Per aspera ad astra” – „Przez trudy do gwiazd”. Naprawdę wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy, determinacji, ambicjom, ale i chęci poszerzania horyzontów, zdobywania wiedzy, jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. W tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do naszego sukcesu, a w szczególności: dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, za codzienną troskę o stworzenie nam warunków do rozwoju naszych talentów. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że otrzymaliśmy tę  nagrodę, gdyż jest ona symbolicznym aktem docenienia nas, naszej pracy. Będzie ona dla nas źródłem motywacji i bodźcem do odblokowania być może jeszcze nie w pełni wykorzystanego potencjału. Powiedziałam, że stypendium jest symbolicznym aktem uznania, jednakże – nie tylko symbolicznym, gdyż otrzymane środki z pewnością będą stanowić wsparcie podczas kontynuowania edukacji. Możemy je przeznaczyć na zakup wymarzonych pomocy naukowych, ułatwiających przyswajanie informacji, na wyposażenie zwiększające efektywność nauki, kursy rozwijające zainteresowania i pasje. Także – na książki. Bo jak to kiedyś pięknie powiedziała Ewa Szelburg – Zarembina: „Książka (…) powinna być – orężem w walce, cegłą w budowie, drogowskazem na bezdrożu, zachętą do pracy i wytchnieniem po trudzie – zwierciadłem prawdy.” I w tym zwierciadle będziemy się przeglądać. Dziękuję.”

Na zakończenie głos zabrał Dyrektor ZS nr 2 Pan Bogusław Konrad, który przedstawił zebranym naszą szkołę i podziękował za wyróżnienie placówki organizacją uroczystości.

Spotkanie zostało zwieńczone przygotowanym przez uczniów i nauczycieli szkoły programem artystycznym. 

Tekst: Anna Błażyńska

Zdjęcia: Emilia Pecura