V OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ETNOGRAFII, ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ w Galerii Sztuki JATKI

W piątek przedstawiciele naszej szkoły z Panią wicedyrektor Małgorzatą Grzeszczuk na czele uczestniczyli w V OGÓLNOPOLSKIM DNIU ETNOGRAFII, ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, organizowanym w Galerii Sztuki JATKI.
W wystąpieniach brali udział:
Anna Grunwald i Marta Czerska, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie;
Bożena Jakubczyk – 20 lat Zespołu Pieśni i Tańca BezWianka w Ostrowi Mazowieckiej;
Sylwia Słojkowska – Affelska- 20 lat Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie;
Elżbieta Kaczyńska – Działalność zespołu ludowego Jarzębina w Broku;
Jarosław Stulczewski, Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej – Aktywność organizacji regionalnych – wybrane zagadnienia.