Wizyta Akademi Pożarniczej w Ekonomiku

W piątek w naszej szkole gościli dr hab. inż. Paweł Gromek wraz ze studentami pierwszego roku Akademi Pożarniczej w Warszawie. Akademia ta jest publiczną uczelnią służb państwowych o uznanej renomie w obszarze badań i kształcenia najlepszych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, w tym oficerów pożarnictwa. Poznaliśmy pełną ofertę dydaktyczną Akademii Pożarniczej. Programy kształcenia obejmują zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym zależy na pogłębieniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych .