Praktyki zawodowe w Hiszpanii 2023/2024

REGULARMIN REKRUTACJI  KWESTIONARIUSZ

Po raz kolejny uczniowie Ekonomika w dniach 25.09.2023-05.10.2023r. skorzystali z możliwości, jakie otwiera przed młodymi ludźmi program ERASMUS+ i w tym roku szkolnym wyjechali na praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii. Praktyki te realizowane są w ramach projektu o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000064496  finansowanego ze środków Erasmus+ w sektorze “Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach Akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096315. Był to kolejny etap realizacji tego projektu, w ramach którego w dniach 13-16 września 2023r. odbyła się wizyta przygotowawcza.  

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej – Pan Bogusław Konrad – udał się do Malagi, aby poznać stan przygotowań firmy Tribeka do przyjęcia uczniów Ekonomika i realizacji dwutygodniowych praktyk zawodowych w firmach hiszpańskich. W trakcie pobytu Dyrektor odwiedził siedzibę firmy Tribeka oraz docelowe miejsca zakwaterowania uczniów w Maladze. Ustalono również harmonogram działań oraz zakres odpowiedzialności w ramach partnerskiej współpracy.

Podczas rekrutacji do udziału w projekcie wyłoniono 30 najlepszych uczniów z klas III oraz IV, kształcących się w zawodach: technik spedytor, technik handlowiec, technik ekonomista oraz technik informatyk. 

Dnia 23 września uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli do Gdańska, aby z lotniska Rębiechowo polecieć do słonecznej Hiszpanii w celu odbycia 2-tygodniowej praktyki zawodowej zgodnie z programem właściwym dla każdego z zawodów. 

Po przylocie do Malagi uczniowie zostali zakwaterowani w domach rodzin hiszpańskich, gdzie przyjęto ich bardzo przyjaźnie, serdecznie i życzliwie. Taka forma zakwaterowania stworzyła uczniom sposobność uczestniczenia w codziennym życiu mieszkańców Malagi. Wspólne posiłki, rozmowy przy stole w języku angielskim lub hiszpańskim, spacery po mieście, pobliskiej plaży to aktywności, które wypełniały uczniom codzienny czas poza pracą w firmach. Niektóre rodziny gościły również uczniów z innych krajów europejskich, co pozwoliło naszym praktykantom zawrzeć wiele nowych znajomości i poznać uroki funkcjonowania w przestrzeni domu, gdzie przenikają się ze sobą kultury różnych krajów.

Wszyscy pracownicy firmy Tribeka oraz pracodawcy byli pomocni, uśmiechnięci i chętni do nawiązywania kontaktów. Po powrocie z firm oraz przedsiębiorstw hiszpańskich, uczniowie pracowali nad przydzielonymi zadaniami, jak również mieli możliwość korzystania z wielu atrakcji, jakie oferuje Malaga. Wyróżnia ją: zróżnicowany krajobraz, ciekawa architektura i tarasowa zabudowa zboczy górskich, tropikalna roślinność, ogrody botaniczne,  ogromny port tętniący życiem, w którym cumują wycieczkowce z całego świata, regionalna pyszna kuchnia bogata w świeże produkty, które trafiają prosto na stół. Wszystkich tych aspektów życia Malagi uczniowie mogli doświadczyć bezpośrednio obserwując otoczenie, kosztując potraw i uczestnicząc w codziennym życiu miasta.