Wycieczka „Poznaj Polskę”

W dniach 12.06-15.06 młodzież z naszej szkoły z opiekunami: Panią Małgorzatą
Radwańską, Panią Anną Rozumek i Panią Urszulą Zadrogą wzięła udział w wycieczce
edukacyjno – poznawczej „Poznaj Polskę”. Oto krótka relacja.
Pierwszy dzień wycieczki rozpoczęliśmy wizytą w kościele parafialnym pw. Przemienienia
Pańskiego w Zuzeli, odwiedziliśmy też Muzeum Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie
udaliśmy się do Kazimierza Dolnego, zwiedziliśmy ruiny zamku, Xlll – wieczną Basztę,
z której podziwialiśmy panoramę miasta oraz szereg domów mieszczańskich. Przejechaliśmy
też do miejsca, gdzie znajdują się wąwozy lessowe i Kirkut – cmentarz żydowski.
Drugiego dnia byliśmy w Puławach. Zwiedzaliśmy barokowy pałac pochodzący z XVII
wieku oraz kompleks pałacowo – parkowy pozostały po Lubomirskich i Czartoryskich.
W parku wstąpiliśmy do Świątyni Sybilli do złudzenia przypominającej jedną z rzymskich
świątyń starożytnych. Następnie udaliśmy się do Nałęczowa – miasta ogrodu, którego
najcenniejszym zabytkiem jest pałac Małachowskich. Kolejnym punktem programu była
KOZŁÓWKA, tu w Pałacu Zamoyskich przebywał w czasie okupacji Ksiądz Stefan
Wyszyński.

U. Zadroga