Koniec sprawdzianów, prac domowych i lekcji !!!!

24 czerwca to dzień, który dla większości uczniów, był jednym z najbardziej oczekiwanych w całym roku !! Po miesiącach wytężonej pracy nadszedł bowiem czas na upragniony wypoczynek, w czasie którego nie będą musieli wcześnie wstawać i pamiętać o przygotowywaniu się do lekcji. Wolny czas poświęcą na relaks, rozwijanie swoich
zainteresowań oraz spotkania z rówieśnikami.

Punktualnie o godzinie 9.15 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pan Dyrektor Bogusław Konrad przywitał uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości: Panią Dorotę Subdę – Przewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego, Pana Dariusza Kołodziejskiego- Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Panią Katarzynę Dajnowicz reprezentującą Stowarzyszenie Przewoźników Ostrów Mazowiecka, Pana Adama Lubczyńskiego – przedstawiciela Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Pana ppłk. Roberta Grodzińskiego- Zastępcę Dowódcy 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie oraz Pana Roberta Pawlaka-Zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców. W czasie uroczystości uczniowie odebrali nagrody książkowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję oraz za osiągnięcia sportowe i konkursy przedmiotowe. Uczniowie z najwyższą średnią zostali wytypowani do stypendium Prezesa Rady Ministrów: z II Liceum Ogólnokształcącego Kinga Gajewska ze średnią ocen 5,15, a z Technikum nr 2 Paweł Brejnak ze średnią ocen 5,10. Najlepszy ekonomista Kinga Gałązka z klasy III TEB i spedytor – Paulina Gąsecka z klasy II TSH otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszenie Przewoźników Ostrów Mazowiecka. Wręczono również listy gratulacyjne rodzicom uczniów z najwyższą średnią w szkole. Takie podziękowanie otrzymali również rodzice Macieja Dąbrowskiego, który reprezentował szkołę na ogólnopolskich konkursach plastycznych o tematyce historycznej, zajmując wysokie miejsca na podium.
Część oficjalną uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości połączone z życzeniami udanych i bezpiecznych  wakacji, pełnych wrażeń, aby zarówno nauczyciele jak i uczniowie nabrali siły oraz energii na czekające ich od września wyzwania. Pan Dyrektor Bogusław Konrad podsumował mijający rok szkolny, dziękując za pracę uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. W imieniu społeczności uczniowskiej uczynił to Igor Ziemczyk –Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość zakończył montaż słowno-muzyczny oraz prezentacje multimedialne.

Nadszedł czas zasłużonego wypoczynku. Mamy nadzieję, że wykorzystacie go w pełni, by nabrać sił przed kolejnym rokiem szkolnym. Na wakacyjny czas wszystkim życzymy: słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku.

 

Tekst: M. Kucharczyk