Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zawsze gotowi działać. Zawsze Bóg – Honor – Ojczyzna. Z troską o bliskich. Z Bogiem w sercu. Z pieśnią na ustach.” 

1 marca w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Dorota Subda- Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Ewa Suchcicka – Sekretarz Powiatu Ostrowskiego Pani Urszula Waniewska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym i Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan pułk. Leszek Iwaniec – Dowódca Garnizonu Ostrów Mazowiecka, Pani Anna Żochowska-Dyrektor Wydziału Klienta Indywidualnego Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Państwo Katarzyna i  Adam Lubczyńscy – przedstawiciele Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Kazimierz Ducki- wiceprezes Stowarzyszenia Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej. 

Młodzież pod kierunkiem Pani Urszuli Zadrogi i Pani Doroty Sadowskiej przygotowała montaż słowno – muzyczny, podczas którego przedstawiono losy żołnierzy, którzy nie pogodzili się  z narzuconym przez sowietów reżimem komunistycznym i podjęli dalszą walkę po zakończeniu II Wojny Światowej. Przybliżono sylwetki wielu ważnych bohaterów z Polski Podziemnej, m. in. Danuty Siedzikówny, Gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa, ppłk Łukasza Cieplińskiego czy rotmistrza Witolda Pileckiego. Całość dopełniła przepiękna dekoracja, którą wykonała Pani Urszula Zadroga. Złożyła się na nią również wystawa o Łupaszce wypożyczona w ramach współpracy z Muzeum Dom Rodziny Pileckich, na która składały się plansze z biogramem bohatera. Autorką scenariusza montażu słowno-muzycznego była Pani Dorota Sadowska. 

Pan Dyrektor Bogusław Konrad w swoim przemówieniu podkreślił, że święto to „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”. 

Przemówienia wygłosili także zaproszeni goście Pani Ewa Suchcicka, która w imieniu Starosty Ostrowskiego podziękowała za zaproszenie i przeczytała słowa skierowane do społeczności naszej szkoły: „Żołnierze Wyklęci są ciągle otwartą księgą naszej historii i wzorem dla młodych ludzi. Wzorcem postawy niezłomności, czegoś, co jest tak niezwykle cenne.”

Pani Dorota Subda przypomniała , że obchodzenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL „Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. „Żołnierze Wyklęci” nie porzucili swoich ideałów nawet za cenę śmierci. Często nazwani są- nieposkromieni, niezłomni, niepokorni, nieprzejednani, niepokonani, nieugięci, wierni wolności, wierni przysiędze, wierni Ojczyźnie.”

Pan pułk. Leszek Iwaniec podkreślił , że Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Wspomniał, że ppłk Łukasz Ciepliński w latach 1934–1936 był słuchaczem Szkoły Podchorążych w Komorowie, którą ukończył w stopniu podporucznika. Zaprosił również zebranych na uroczystości nadania imienia Garnizonowi w Komorowie, które będą miały miejsce w kwietniu bieżącego roku. 

Na zakończenie uroczystej akademii Pan Dyrektor złożył na ręce Pana pułk. Leszka Iwańca podziękowanie dla żołnierzy za ich trud, poświęcenie i odwagę, za służbę naszej Ojczyźnie oraz obronę jej granic. 

Tego dnia Pan Dyrektor Bogusław Konrad z delegacją uczniów naszej szkoły, z pocztem sztandarowym i opiekunem Panem Arkadiuszem Borawskim wzięli również udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz uczestniczyli we mszy św. w intencji Ojczyzny. 

Tekst: Monika Kucharczyk