Wykład austriackiego dyplomaty i historyka

Z ogromną radością informujemy, że do naszego projektu językowego dołączył nowy Partner – Österreichisches Kulturforum Warschau (Austriackie Forum Kultury w Warszawie)!!!

Austriackie Forum Kultury jest instytucją dialogu, wymiany kulturalnej i społecznej. Została założona w 1965 w Warszawie. Inicjuje, wspiera i organizuje projekty kulturalne i naukowe, a także wydarzenia służące wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu trwałych kontaktów. Forum realizuje swój program w duchu zagranicznej polityki kulturalnej Austrii i w ścisłej współpracy z licznymi partnerami w całej Polsce. Dla działalności Forum istotne są zarówno artystyczny i społeczny wymiar projektów, jak i ich jakość merytoryczna. Podstawą działalności Forum jest kultura w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmująca wszystkie dziedziny twórczości artystycznej i kulturalnej.

W dniu 29 i 31 stycznia 2024 roku uczniowie klasy II TS i II TI mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania retransmisji wykładu dra Jakuba Forsta-Battaglii pt.: „Stosunki polsko-austriackie na przestrzeni dziejów”, którego głównym organizatorem było Austriackie Forum Kultury w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział także dyrektor szkoły – pan Bogusław Konrad oraz wicedyrektor szkoły – pani Małgorzata Grzeszczuk. 

Austriacki dyplomata odbył cykl wykładów w Polsce, których celem było przybliżenie historii, kultury i współpracy między Austrią a Polską. Harmonogram wykładów obejmował różnorodne tematy, między innymi relacje polsko-austriackie w kontekście historycznym i wspomnienia dyplomatyczne z najważniejszych momentów najnowszej historii.

Jakub Forst-Battaglia, ur. 1950, historyk i slawista, w 1975 r. otrzymał w Wiedniu tytuł doktora z dziedziny historii Europy Wschodniej i historii nowożytnej, był wykładowcą na Uniwersytecie Wiedeńskim, pracował również w Austriackiej Akademii Nauk, publicysta i badacz. W 1981 r. wstąpił w szeregi korpusu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii.  Jest autorem książki „Polnisches Wien” (1983), dwóch przewodników kulturalno-historycznych po Polsce (1980) i Węgrzech (1984), a także licznych artykułów na tematy historyczne dotyczące Polski i monarchii Habsburgów w wydaniach zbiorowych i czasopismach naukowych.

21 stycznia 2024 roku dr Jakub Forst-Battaglia otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” Ministra Spraw Zagranicznych Polski za zasługi dla stosunków polsko-austriackich. 

Dziękujemy Austriackiemu Forum Kultury Warszawa za dołączenie do naszego projektu oraz możliwość wysłuchania retransmisji i zapraszamy do dalszej współpracy. 

Dziękujemy również uczennicom klasy II TS – Wiktorii Todorczuk, Paulinie Wyszomierskiej oraz Zuzannie Szczechurze za pomoc w przygotowaniu wystawy o Austrii, która znajduje się w wejściu głównym. 

 Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z wystawą