Międzynarodowy Dzień Lasu 

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 1LOb wzięli udział w prelekcji z p. Markiem Nowickim – pracownikiem Nadleśnictwa Ostròw Mazowiecka.
Wszystkich uczestników spotkania przywitała pani wicedyrektor Małgorzata Grzeszczuk.
Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z pracą leśnika, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody oraz pogłębienie wiadomości na temat odnawiania i zalesiania drzewostanu na obszarach leśnych.
Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej „Leśnik gospodarzem lasu” zostały przedstawione również informacje o przyrodzie polskiej i zakresie działalności Lasów Państwowych.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą uczniów.
Dziękujemy Nadleśnictwu Ostròw Maz. za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu.