Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 15 marca 2024 roku w Naszej szkole odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju była popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludzkości, ekologii i ochrony przeciwpożarowej, ale również zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym.
Turniej rozpoczął się o godzinie 10, od powitania przez Prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pana Rafała Kowalczyka uczestników i ich opiekunów, ale również zaproszonych gości:
– Starosta Ostrowski pan Zbigniew Chrupek
– przedstawiciel Lasów Państwowych pan nadleśniczy Waldemar Wajszczyk
– strażacy Państwowej Straży Pożarnej na czele z komendantem panem bryg. Leszkiem Falbowskim
– kapelan powiatowy ks. Piotr Kapelański
– przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej pani Agata Załęcka
– dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
Następnie głos zabrał Starosta pan Zbigniew Chrupek, który podziękował za możliwość organizacji Turnieju w murach Ekonomika. Życzył uczestnikom powodzenia.
Przewodniczący komisji konkursowej przedstawił ogólne warunki przeprowadzania konkursu, po czym rozpoczęto zmagania!
Po części pisemnej i ustnej wyłoniono następujących zwycięzców, którzy wezmą udział w wojewódzkich eliminacjach:
w KATEGORII UCZNIOWIE KL. I-IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – Olaf Podraszkaze Szkoły Podstawowej w Wąsewie
w KATEGORII UCZNIOWIE KL. V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – Adam Wyszogrodzki ze Szkoły Podstawowej w Prostyni
w KATEGORII UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – Karol Figat z LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.
Naszą szkołę reprezentowali:
Kamil Konferowicz z kl. II TI
Mateusz Rostek z kl. IV TI
Opiekunem naszych uczniów była pani Katarzyna Brzostek.
Tekst: Kacper Maksymilian Słowicki