Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Coś kończy się, żeby coś mogło trwać…

„Nie uda nam się mieć wszystkiego naraz, coś kończy się, żeby coś mogło trwać…”

26 kwietnia kolejny rocznik Absolwentów liceum i technikum zakończył naukę i opuścił mury naszej szkoły. Uroczystość pożegnania maturzystów rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie na sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Na wstępie Pan Dyrektor Bogusław Konrad serdecznie powitał zaproszonych gości: Pana Zbigniewa Chrupka – Starostę Powiatu Ostrowskiego oraz Panią Urszulę Waniewską – Przewodniczącą Rady Rodziców i Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym, wychowawców: Panią Martynę Wożniak, Panią Marzenę Tyszkę-Kosowską, Panią Annę Błażyńską i Panią Małgorzatę Sikorę, grono pedagogiczne, maturzystów z rodzicami oraz całą społeczność szkolną. Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu podsumował lata, które młodzież spędziła w naszej szkole i podziękował jej za godne reprezentowanie szkoły na forum miasta, powiatu i województwa w konkursach, zawodach sportowych, a także w wydarzeniach kulturalnych. Podziękował za akcje organizowane przez szkolne koło wolontariatu, za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Słowa podziękowania za trud i zaangażowanie w edukację oraz wychowanie skierował również w stronę wychowawców i nauczycieli.

Dalsza część uroczystości poświęcona była wręczaniu młodzieży dyplomów i nagród za osiągnięcia w nauce i za zaangażowanie w życie szkoły. Z rak Pana Starosty Nagrodę Zarządu Powiatu w postaci stypendium za najlepsze wyniki w nauce otrzymał uczeń klasy V TIA Igor Ziemczyk.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:

 • z klasy V TEA:

– Katarzyna Sadowska – średnia ocen 4,84

– Beata Piórkowska – średnia ocen 4,58

– Oliwia Liszewska – średnia ocen 4,52

 • z klasy V TIA:

– Igor Ziemczyk – średnia ocen 5,10

– Dawid Pągowski – średnia ocen 5,00

– Katarzyna Radecka – średnia ocen 4,79

– Bartosz Mórawski – średnia ocen 4,77

Podziękowaniami i nagrodami zostali wyróżnieni również uczniowie, którzy odznaczyli się szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły. Byli to:

 • z klasy V TEA:

– Natalia Sudak

– Katarzyna Sadowska

– Maciej Dąbrowski

 • z klasy V TIA:

– Igor Ziemczyk

– Katarzyna Radecka

– Dawid Pągowski

– Kamil Zawadzki

– Adam Grabowski

– Michał Moczarski

– Maciej Jarząbek

– Ernest Arasim

– Bartosz Składanowski

– Marcin Kraszewski

– Jan Brzostek

Nagrody książkowe za oprawę artystyczną uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, udział w pracach na rzecz Samorządu Uczniowskiego i społeczności lokalnej otrzymali:

 • z klasy IV LO:- Maja Wyszyńska- Weronika Skłodowska- Wiktoria Wierzejska- Krystian Krasiński- Aneta Zawisza
 • z klasy V TEA:- Kinga Wróbel- Adam Malicki
 • z klasy V TIA:- Bartosz Mórawski- Mateusz Kręciewski- Jan Żurawski- Piotr Czyżewski- Igor Kożuszko- Karolina Wilczyńska- Rafał Czaplicki- Aleksandra Duda- Piotr Wyszomirski- Bartosz Ziemak
 • z klasy V TS:- Paulina Glińska

Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy godnie reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, osiągając bardzo wysokie wyniki na szczeblu powiatowym. Puchary otrzymali:

 • z klasy IV LO:

– Anna Młodzianowska

– Weronika Skłodowska

– Maja Wyszyńska

– Dawid Rostkowski

 • z klasy V TEA:

– Magdalena Rukat

– Natalia Sudak

– Oliwia Liszewska

 • z klasy V TIA:

– Maciej Jarząbek

– Marcin Kraszewski

– Michał Moczarski

– Bartosz Składanowski

 • z klasy V TS:

– Filip Kropiwnicki

– Dawid Adamczuk

Dyplomy za udział w akcjach Szkolnego Koła Wolontariatu otrzymali:

 • z klasy IV LO:

– Agata Golińska, Joanna Podbielska, Amelia Dawidczyk, Karolina Gromek, Kinga Długołęcka, Maciek Staniaszek, Nikola Truszkowska, Natalia Tymińska, Agata Sochacka, Sandra Wiczyńska, Oliwia Uchal, Anna Młodzianowska.

 • z klasy V TE:

– Oliwia Kaczmarek, Natalia Sudak, Piotr Głębocki, Katarzyna Sadowska, Beata Piórkowska, Dominik Pawlak, Magdalena Rukat, Oliwia Liszewska, Kinga Wróbel

 • z klasy V TS:

– Patrycja Malinowska

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy

Na zakończenie uroczystości głos zabrał przedstawiciel maturzystów – były przewodniczący SU – Igor Ziemczyk, który w pięknych słowach pożegnał społeczność Ekonomika.

Całość uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z klas II LO i III LO pod kierunkiem Pani Moniki Kucharczyk i Pani Anny Rozumek. W pierwszej części poświęcony był Konstytucji 3 Maja, w drugiej części – znalazły się wiersze i piosenka przygotowane specjalnie na pożegnanie maturzystów.

Był to dzień przepełniony chwilami wzruszeń. Smutno nam, że kończy się nasza wspólna droga, ale cóż, przyszedł czas, by poznał Was świat.

Drodzy Absolwenci, życzymy Wam, by ten dzień był dla Was nie tylko zakończeniem ważnego etapu Waszego życia, ale też początkiem nowej, ekscytującej życiowej podróży, pełnej sukcesów, wyzwań i spełnionych marzeń. Dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie lata! Wracajcie do nas jak najczęściej, drzwi szkoły są dla Was zawsze otwarte…

Tekst: Anna Błażyńska

Zdjęcia: Ola Zakrzewska